2 Xe Nước mía Mini 55cm Kim Cương Có Kính Và Không Kính Khác Nhau Gì?

2 Xe Nước mía Mini 55cm Kim Cương Có Kính Và Không Kính Khác Nhau Gì? cả 2 sản phẩm đều thuộc dòng pro nhỏ gọn 12 bạc đạn chuyên ép lít dùng cho các hộ muốn chiếc máy khỏe nhưng diện tích kinh doanh chật hẹp với Kích thước dài = rộng=55cm có bàn lật bên!

$#%