Máy Bào Vỏ Mía 1 Cây Promax Giảm Sốc Chỉ Hơn 20 Triệu

Máy Bào Vỏ Mía 1 Cây Promax Giảm Sốc Chỉ Hơn 20 Triệu – 20 Lưỡi Dao -Lăn Cao Su mới! màu nâu nâng cấp mới nhất loại bỏ toàn bộ hiện tượng mía bị dập chảy nước Bị trả ngược khi mía quá mềm!

$#%