Xe Nước Mía Liền Bàn 2022 XT2 800w Pro Đã Nâng Cấp Gì?

Xe Nước Mía Liền Bàn 2022 XT2 800w Pro Đã Nâng Cấp Gì? so với bản trước đó , cải tiến chốt khóa,thùng dày hơn, hộp inox chắn nước,lỗ thông gió,hộc đựng ca nước lớn… Những nâng cấp mới nhất cho xe nước mía liền Bàn 2022.

$#%